Jana Gana Mana Lyrics (FULL 5 min. long Indian Anthem) – Rabindranath Tagore

Full National Anthem India by Rabindranath Tagore

Jana Gana Mana is a five-stanza Brahmo hymn composed and scored in a highly Sanskritized Bengali by Nobel laureate Rabindranath Tagore. The first stanza of the song has been adopted as the National Anthem of India.

Written By: Rabindranath Tagore
Composed and Scored by: Rabindranath Tagore
Release Date: Bengali song had been written in 1911
and 1st stanza is adopted as National Anthem of India on 24 January 1950.

Tags: Full Indian anthem Hindi lyrics, full 5 minute long complete Hindi translated Indian National Anthem, Rabindranath Tagore’s full Jana Gana Mana Hindi lyrics, Full version of Indian Anthem by Rabindranath Thakur(Tagore).

Jana Gana Mana Full Anthem Lyrics

Stanza 1 (National Anthem of India)

Jana Gana Mana Adhinaayak Jaya Hey,
Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Panjaab Sindhu Gujarat Maraatha,
Draavid Utkal Banga
Vindhya Himaachal Yamuna Ganga,
Uchchhal Jaladhi Taranga
Tav Shubh Naamey Jaagey,
Tav Shubh Aashish Maange
Gaahey Tav Jayagaathaa
Jana Gana Mangal Daayak,
Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 2 (National Anthem of India)

Ohoroha Toba Aahbaana Prachaarita,
Suni Tab Udaar Vaani
Hindu Bauddh Shikha Jain,
Parasik Musolman Christaani
Purab Pashchim Aashey,
Tab Singhaasana Paashey
Premohaara Hawye Gaanthaa
Jana Gana Oikya Vidhaayak Jaya Hey,
Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 3 (National Anthem of India)

Potona Abhbhudaya Bandhura Pantha,
Yug Yug Dhaabit Yaatri
Hey Chir Saarathi,
Tab Ratha Chakrey Mukharit Patha Din Raatri
Daarun Viplab Maajhey,
Tab Shankh dhwani Bajey
Sankat Dukh Trata
Jana Gana Path Parichaayak,
Jaya Hey Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jayo Hey, Jayo Hey, Jayo Hey,
Jayo Jayo Jayo, Jayo Hey

Stanza 4 (National Anthem of India)

Ghor Timir Ghan Nibiro,
Nishithey Peedit Murchhit Deshey
Jagrat Chhil Tab Abichal Mangal,
Nato Nayan Animeshey
Duswapney Aatankey,
Raksha Kariey Ankey
Snehamayi Tumi Mata
Jana Gana Duhkh Trayak,
Jaya Hey Bharat Bhagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Stanza 5 (National Anthem of India)

Raatri Prabhatil Udil Ravichhabi,
Purb Uday Giri Bhaaley
Gaahey Vihangam Punya Sumiran,
Nav Jeevan Rash Dhaley
Tab Karunaarun Raage,
Nidrit Bhaarat Jagey
Tab Charane Nat Maatha
Jaya Jaya JayA Hey, Jaya Rajeshwar,
Bhaarat Bhaagya Vidhaataa
Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya Hey,
Jaya Jaya Jaya, Jaya Hey

Video Thumbnail